Lantbrukets Arbetsmiljökommitté - LAMK

     Välkommen till LAMK       


LAMK bildades 1982, och är ett nätverk som arbetar för en bättre arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på företaget med människan i centrum.

Trots att Sverige framhållits som föregångsland i säkerhetsarbete inträffar många arbetsskador inom jord och skogsbruk. Jordbruket ligger i topp som en av de allra farligaste arbetsplatserna.

LAMK består av representanter för myndigheter, institutioner, rådgivande organ samt organisationer med anknytning till den gröna sektorn, jord och trädgård.

Läs mer om LAMK.

LAMK som nätverk arbetar för att alla verksamma inom lantbruket skall klara av sitt arbete med bibehållande god hälsa samt känna arbetet som utvecklande och positivt.

Nätverket har en viktig funktion genom att kompetenser kring arbetsmiljöfrågorna regelbundet samlas. Detta möjliggör att viktiga arbetsmiljöfrågor för branschen identifieras och diskuteras/bearbetas.

I LAMK ingår följande organisationer/myndigheter

Om verksamheten - Inom LAMK identifieras och initieras nya forskningsprojekt, undersökningar och utvärderingar. Nätverket bidrar också till att informationsmaterial och utbildningsinsatser tas fram inom LAMK och mellan de ingående organisationerna.

LAMK:s årsmöte genomförs vanligen i januari varje år. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses för ett år i taget.

LAMK utser till sitt förfogande ett arbetsutskott (AU) som har ett antal AU möten och övriga aktiviteter under året.

Kontakta oss i arbetsutskottet

AU hjälper till att etablera kontakter och samverkan mellan intressenterna samt initiera arbetsgrupper inom aktuella områden.

Årsmötesprotokoll 2016, verksamhetsberättelse för 2015 hittar Du SNART här!

 


Aktiviteter i LAMK - så här arbetar vi!

Varje år fastlägger LAMK ett tema för sektorns arbetsmiljöfrågor. År 2011 var det "Säker djurhantering", 2012: "Säker maskinanvändning", 2013: "Stress och stresshantering",  2014: "Barn och ungdomar i lantbruket", 2015: "Säker häst & Säker fyrhjuling"

Lantbrukets arbetsmiljötema 2016:  "Kvinna i lantbruket"

LAMKs arbetsutskott har fastslagit att sektorns arbetmiljötema 2016 är "Kvinna i lantbruket". Detta tema involverar alla de olika aspekter som berör kvinnors arbetsvillkor inom sektorn - fysiskt, psykiskt och socialt. Inte minst det faktum att många faktorer i arbetsmiljön är skapade av män för män, alltifrån bristande ergonomisk utformning av redskap och maskiner, dålig passform på personlig skyddsutrustning och arbetskläder osv osv...

2016 års arbetsmiljökonferens den 16 mars 2016

Arbetsutskottet har som arbetsuppgift att förbereda och genomföra seminarier och konferenser för branschen. 2016 års konferens får temat "Kvinnors arbetsmiljö i jordbruket" och arrangeras den 16 mars 2016 på Hamra Gård i Tumba (söder om Stockholm). Mer info kommer under fliken Arbetsmiljökonferens 2016!

Nyhetsbrev

LAMK i samarbete med SLU Alnarp ger ut ett Nyhetsbrev var tredje månad om lantbrukets arbetsmiljöfrågor. Du kan läsa dem under fliken Nyhetsbrev (ovan).  Är du intresserad av en kostnadsfri prenumeration kan du anmäla dig på: http://lantbruketsarbetsmiljo.slu.se/gem/nyhetsbrev.aspx

LAMK:s Arbetsmiljöpris

Lantbrukets arbetsmiljöpris 2016

LAMK:s arbetsmiljöpris kommer 2016 att tilldelas en eller flera personer, företag eller organisation / verksamhet som gjort framstående insatser för att främja kvinnors arbetsförhållanden inom lantbruket. Prisutdelningen sker i samband med LAMK:s arbetsmiljökonferens: "Kvinnors arbetsmiljö i jordbruket"  den 16 mars 2016 på Hamra Gård i Tumba. Vinnaren tilldelas 30 000 kronor och LAMK:s arbetsmiljödiplom.

Det är nu dags att nominera goda kandidater till detta pris - senast den 11 Februari 2016!

Det går att nominera sig själv eller sin verksamhet - eller du som har god kännedom om den, de eller den verksamhet som ska nomineras. Information om kriterier och nominering: http://lantbruketsarbetsmiljo.slu.se/gem/arbetsmiljopris.aspx

Sponsorer av lantbrukets arbetsmiljöpris 2016

  • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
  • Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA)
  • Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)
  • Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)

Mottagare av LAMK: s arbetsmiljöpris 2010 - 2015

2010 Kraftsamling för ett säkert lantbruksföretagandePriset tilldelades Broströms lantbruk AB, Carl-Åke och Carina Broström i Haxäng, Brunflo, Jämtland

2011 Kraftsamling för en säker djurhantering avnötkreatur
Priset tilldelades Per Brunberg Björketorps Gård Johannishus, Blekinge

2012 Säker maskinanvändning
Priset tilldelades Högestad & Christinehof, Fredric Piper, Ystad

2013 Stress och stresshantering i lantbruket
Priset tilldelades Andreas Wiklund Stora Tollby Trädgård AB, Visby 

2014 Sveriges säkraste Naturbruksgymnasium
Priset tilldelades Öknaskolan, Sörmland

2015 Sveriges säkraste hästgård
Priset tilldelades Väsby ridskola

2016 Kvinnors arbetsmiljö inom jordbruket
?

Nordiskt arbetsmiljökonferens (Nordic Meeting)                 

LAMK deltar i ett aktivt nordiskt samarbete, bl a genom den vart annat år återkommande konferensen.  Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety Läs mer om årets konferens NMAOHS 2016 (24-26/8 2016) i Danmark och det nordiska nätverket

 Säker kommun
På gång i Laholm
Arbetsmiljöutvecklarna
Säkert Bondfornuft
Säker arbetsdag
Musculoskeletal problems in Agriculture