Lantbrukets Arbetsmiljökommitté - LAMK

     Välkommen till LAMK       


LAMK bildades 1982, och är ett nätverk som arbetar för en bättre arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på företaget med människan i centrum.

Trots att Sverige framhållits som föregångsland i säkerhetsarbete inträffar många arbetsskador inom jord och skogsbruk. Jordbruket ligger i topp som en av de allra farligaste arbetsplatserna.

LAMK består av representanter för myndigheter, institutioner, rådgivande organ samt organisationer med anknytning till den gröna sektorn, jord och trädgård.

Läs mer om LAMK.

LAMK som nätverk arbetar för att alla verksamma inom lantbruket skall klara av sitt arbete med bibehållande god hälsa samt känna arbetet som utvecklande och positivt.

Nätverket har en viktig funktion genom att kompetenser kring arbetsmiljöfrågorna regelbundet samlas. Detta möjliggör att viktiga arbetsmiljöfrågor för branschen identifieras och diskuteras/bearbetas.

I LAMK ingår följande organisationer/myndigheter

Om verksamheten - Inom LAMK identifieras och initieras nya forskningsprojekt, undersökningar och utvärderingar. Nätverket bidrar också till att informationsmaterial och utbildningsinsatser tas fram inom LAMK och mellan de ingående organisationerna.

LAMK:s årsmöte genomfördes den 2 februari 2017, mer info från LAMK:s Ordförande Cecilia Lindahl (Cecilia.Lindahl@jti.se). Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses för ett år i taget.

LAMK utser till sitt förfogande ett arbetsutskott (AU) som har ett antal AU möten och övriga aktiviteter under året.

Kontakta oss i arbetsutskottet

AU hjälper till att etablera kontakter och samverkan mellan intressenterna samt initiera arbetsgrupper inom aktuella områden.

Årsmötesprotokoll & verksamhetsberättelse kommer Du att hitta här inom kort!

 

 


Aktiviteter i LAMK - så här arbetar vi!

Varje år fastlägger LAMK ett tema för sektorns arbetsmiljöfrågor. År 2011 var det "Säker djurhantering", 2012: "Säker maskinanvändning", 2013: "Stress och stresshantering",  2014: "Barn och ungdomar i lantbruket", 2015: "Säker häst & Säker fyrhjuling", 2016: "Kvinna i lantbruket"

Lantbrukets arbetsmiljötema 2017: "Praktiska hjälpmedel för en bättre arbetsmiljö i lantbruket"

LAMKs arbetsutskott har fastslagit att sektorns arbetmiljötema 2017 är "Praktiska hjälpmedel för en bättre arbetsmiljö i lantbruket".

2017 års arbetsmiljökonferens den 22 mars 2017

Arbetsutskottet har som arbetsuppgift att förbereda och genomföra seminarier och konferenser för branschen. 2017 års konferens får temat "Praktiska hjälpmedel för en bättre arbetsmiljö i lantbruket" och arrangeras den 22 mars 2017 på Hamra Gård i Tumba (söder om Stockholm). Mer info - under fliken / knappen  Arbetsmiljökonferens 2017!

LAMK:s Arbetsmiljöpris

Lantbrukets arbetsmiljöpris 2017

Lantbrukets arbetsmiljökommittés arbetsmiljöpris 2017 tilldelas en eller flera personer, företag eller organisation/verksamhet som tagit fram / lanserat / introducerat ett nytt praktiskt hjälpmedel som främjar en bättre arbetsmiljö och större säkerhet i arbetet inom lantbruket. Du kan föreslå en egen eller någon annans idé, uppfinning, hjälpmedel eller arbetsrutin.          Prisutdelningen sker i samband med LAMK:s arbetsmiljökonferens den 22 mars 2017 på Hamra Gård i Tumba. Vinnaren tilldelas en prissumma och LAMK:s arbetsmiljödiplom.

Det är nu dags att nominera goda kandidater till detta pris - senast den 10 Februari 2017! Du kan nominera via "knappen" Arbetsmiljöpris 2017 - till höger!                  

Information om kriterier och nominering hittar du här: http://lantbruketsarbetsmiljo.slu.se/gem/arbetsmiljopris.aspx

Sponsorer av lantbrukets arbetsmiljöpris 2017

  • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
  • Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA)
  • Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)
  • Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)

Mottagare av LAMK: s arbetsmiljöpris 2010 - 2015

2010 Kraftsamling för ett säkert lantbruksföretagande Priset tilldelades Broströms lantbruk AB, Carl-Åke och Carina Broström i Haxäng, Brunflo, Jämtland

2011 Kraftsamling för en säker djurhantering avnötkreatur
Priset tilldelades Per Brunberg Björketorps Gård Johannishus, Blekinge

2012 Säker maskinanvändning
Priset tilldelades Högestad & Christinehof, Fredric Piper, Ystad

2013 Stress och stresshantering i lantbruket
Priset tilldelades Andreas Wiklund Stora Tollby Trädgård AB, Visby 

2014 Sveriges säkraste Naturbruksgymnasium
Priset tilldelades Öknaskolan, Sörmland

2015 Sveriges säkraste hästgård
Priset tilldelades Väsby ridskola

2016 Kvinnors arbetsmiljö inom jordbruket
Priset tilldelades
företaget Operose AB:s ägare Johanna Söderström

Motivering "Välfungerande arbetskläder är viktigt både ur säkerhetsaspekt och komfort. Operose AB har förbättrat arbetsmiljön för kvinnor inom lantbruket genom att aktivt ha designat arbetskläder med god passform och känsla för stil".

Nyhetsbrev & nyheter via Twitter

LAMK har i samarbete med SLU Alnarp gett ut ett Nyhetsbrev om lantbrukets arbetsmiljöfrågor. Formerna för Nyhetsbrevet eventuella fortsättning omprövas och det är oklart när och hur det utkommer igen.

En annan form av nyheter om lantbrukets arbetsmiljöfrågor (nationellt och internationellt) förmedlas av Peter Lundvist vid SLU (och ledamot i LAMK) via Twitter: Swedish Ag Safety   @PeterLundqvist1

Nordiskt samarbete & arbetsmiljö-konferens  (Nordic Meeting)                

LAMK deltar i ett aktivt nordiskt samarbete, bl a genom den vart annat år återkommande konferensen. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety Läs mer om årets konferens i Danmark, kommande konferens i Norge 2018 och det nordiska nätverket

   Säker kommun
På gång i Laholm
Arbetsmiljöutvecklarna
Säkert Bondfornuft
Säker arbetsdag
Musculoskeletal problems in Agriculture