Hemsidan under omarbetning - Beklagar !

Välkommen till den nya sajten!

Lantbrukets Arbetsmiljökommitté - LAMK

     Välkommen till LAMK       


LAMK bildades 1982, och är ett nätverk som arbetar för en bättre arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på företaget med människan i centrum.

Trots att Sverige framhållits som föregångsland i säkerhetsarbete inträffar många arbetsskador inom jord och skogsbruk. Jordbruket ligger i topp som en av de allra farligaste arbetsplatserna.

LAMK består av representanter för institutioner, rådgivande organ samt organisationer med anknytning till den gröna sektorn, jord och trädgård.

Läs mer om LAMK.

LAMK som nätverk arbetar för att alla verksamma inom lantbruket skall klara av sitt arbete med bibehållande god hälsa samt känna arbetet som utvecklande och positivt.

Nätverket har en viktig funktion genom att kompetenser kring arbetsmiljöfrågorna regelbundet samlas. Detta möjliggör att viktiga arbetsmiljöfrågor för branschen identifieras och diskuteras/bearbetas.

I LAMK ingår följande organisationer

Om verksamheten - Inom LAMK identifieras och initieras nya forskningsprojekt, undersökningar och utvärderingar. Nätverket bidrar också till att informationsmaterial och utbildningsinsatser tas fram inom LAMK och mellan de ingående organisationerna.

 

 

 


Teman 2011 - 2017

Varje år 2011-2017 hade LAMK ett tema för sektorns arbetsmiljöfrågor. År 2011 var det "Säker djurhantering", 2012: "Säker maskinanvändning", 2013: "Stress och stresshantering",  2014: "Barn och ungdomar i lantbruket", 2015: "Säker häst & Säker fyrhjuling", 2016: "Kvinna i lantbruket" samt 2017: "Praktiska hjälpmedel för en bättre arbetsmiljö i lantbruket".

LAMK:s Arbetsmiljöpris

Lantbrukets arbetsmiljöpris 2017

Tema för årets arbetsmiljöpris var Praktiska hjälpmedel för bättre arbetsmiljö i lantbruket. Syftet med årets pris var att uppmärksamma och sprida goda exempel på någon uppfinning, konstruktion, arbetssätt eller liknande som gagnar säkerheten och arbetsmiljön inom lantbruket. Vinnarna återfinns i Kalmar, Södermanlands och Östergötlands län.

Första pris går till Anders Olsson i Vassmolösa för hans konstruktion av en kombinerad lyftram och pallbock som används tillsammans med traktorns trepunktslyft. Uppfinningen underlättar och ger en säkrare arbetsmiljö vid arbete med att exempelvis byta hjul.

På andra plats kom Mattias Wistrand i Stora Sundby för sin konstruerade mobila kalvvåg. Vågen hängs på boxväggen i kalvgömman och flyttas enkelt mellan boxarna vid vägning och märkning av kalvar.

På tredje plats kom Erik Johansson i Finspång för sin konstruerade krok för upphängning av kraftuttagsaxeln, vilket förenklar användningen och motverkar nedsmutsning av axel och koppling.

Sponsorer av lantbrukets arbetsmiljöpris 2017

  • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
  • Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA)
  • Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)
  • Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)

Mottagare av LAMK: s arbetsmiljöpris 2010 - 2016

2010 Kraftsamling för ett säkert lantbruksföretagande Priset tilldelades Broströms lantbruk AB, Carl-Åke och Carina Broström i Haxäng, Brunflo, Jämtland

2011 Kraftsamling för en säker djurhantering avnötkreatur
Priset tilldelades Per Brunberg Björketorps Gård Johannishus, Blekinge

2012 Säker maskinanvändning
Priset tilldelades Högestad & Christinehof, Fredric Piper, Ystad

2013 Stress och stresshantering i lantbruket
Priset tilldelades Andreas Wiklund Stora Tollby Trädgård AB, Visby 

2014 Sveriges säkraste Naturbruksgymnasium
Priset tilldelades Öknaskolan, Sörmland

2015 Sveriges säkraste hästgård
Priset tilldelades Väsby ridskola

2016 Kvinnors arbetsmiljö inom jordbruket
Priset tilldelades
företaget Operose AB:s ägare Johanna Söderström (arbetskläder för kvinnor)

Nyhetsbrev & nyheter via Twitter

LAMK har i samarbete med SLU Alnarp gett ut ett Nyhetsbrev om lantbrukets arbetsmiljöfrågor. Formerna för Nyhetsbrevet eventuella fortsättning omprövas och det är oklart när och hur det utkommer igen.

En annan form av nyheter om lantbrukets arbetsmiljöfrågor (nationellt och internationellt) förmedlas av Peter Lundvist vid SLU (och ledamot i LAMK) via Twitter: Swedish Ag Safety   @PeterLundqvist1

Nordiskt samarbete & arbetsmiljö-konferens  (Nordic Meeting)                

LAMK deltar i ett aktivt nordiskt samarbete, bl a genom den vart annat år återkommande konferensen. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety Läs om kommande konferens i Norge 2018 och det nordiska nätverket

   Säker kommun
På gång i Laholm
Arbetsmiljöutvecklarna
Säkert Bondfornuft
Säker arbetsdag
Musculoskeletal problems in Agriculture